Clinique Smart Custom-Repair Serum

คุณประโยชน์: ฟื้นบำรุงผิวที่มีริ้วรอย , เพิ่มความกระชับของผิว, ดูแลสีผิวให้สม่ำเสมอขึ้น
ประเภทผิว: ทั้งหมด
ซีรั่มอันชาญฉลาดที่เข้าใจผิวของคุณพร้อมทั้งสามารถเปลี่ยนอนาคตของผิว ฟื้นบำรุงผิวที่ถูกทำร้าย ทั้งร่องรอยที่คุณมองเห็นและมองไม่เห็น ความสำเร็จของการค้นคว้ากว่า 5 ปีเพื่อได้เทคโนโลยีในการบำรุงผิวที่มีประสิทธิภาพสูงสุดปฏิบัติการได้ตรงจุดและรวดเร็วClinique Smart Serum ช่วยฟื้นบำรุงผิวถูกทำร้ายทั้งร่องรอยที่คุณมองเห็นและมองไม่เห็นในทุกวัย ทุกเชื้อชาติ และทุกประเภทผิว ไม่ว่าจะเป็นริ้วรอย ผิวที่ไม่กระชับหรือสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอ

วิธีใช้

ใช้เป็นประจำวันละ 2 ครั้ง หลังจากระบบดูแลผิว 3 ขั้นตอน ทาทั่วใบหน้า หลีกเลี่ยงผิวบริเวณรอบดวงตา

เช็คราคาที่ถูกที่สุด

Share:

แสดงความคิดเห็น